Migraine en spanningshoofdpijn behandelen met botox

Sinds enkele jaren wordt botox succesvol gebruikt om migraine en spanningshoofdpijn te behandelen. De oorzaak van migraine en spanningshoofdpijn is nog steeds niet geheel duidelijk, meerdere factoren spelen een rol. Eén van de mogelijke triggers van migraine is het onwillekeurig aanspannen van spieren, met name die in het gezicht. Aangezien botox de spierspanning vermindert, kan een behandeling hiermee uitkomst bieden.

Wat is migraine?

Migraine is een hevige vorm van hoofdpijn, die vaak gepaard gaat met misselijkheid, braken, het zien van lichtflitsen en het niet kunnen verdragen van licht en geluid. Vaak zit de pijn aan één kant van het hoofd. Migraine is een moeilijk te behandelen vorm van hoofdpijn. Spanningshoofdpijn is niet hetzelfde als migraine; spanningshoofdpijn is minder hevig en er komt meestal geen misselijkheid bij te pas. Zowel migraine als spanningshoofdpijn kunnen worden behandeld met botox.

Bij welke vormen van migraine en hoofdpijn werkt botox wel en bij welke niet?

Afhankelijk van het soort hoofdpijn kan botox effectief zijn, door de spierverslappende werking die het heeft. Het is gebleken dat botox vooral werkt bij een zogenaamde ‘imploderende’ hoofdpijn, dat wil zeggen een hoofdpijn die voelt alsof het van buitenaf komt. Vergelijk het met het gevoel dat iemand met een hamer op de schedel slaat of met een vinger op het oog drukt.

In het geval van een ‘exploderende’ hoofdpijn, waarbij het voelt alsof het hoofd van binnenuit uit elkaar barst, zijn de resultaten minder goed. Hormonale hoofdpijn, stekende pijn in de wangen of tussen de neus en de ogen, zijn meestal ook niet goed te behandelen met botox.

Hoe verloopt een botoxbehandeling tegen migraine en/of hoofdpijn?

In sommige gevallen is het al voldoende om alleen de fronsrimpel te behandelen. In andere gevallen is het noodzakelijk om het voorhoofd te behandelen, of de nek en het achterhoofd. Bijkomend esthetisch voordeel bij een behandeling van de frons en/of het voorhoofd, is het feit dat op die plekken de rimpels verdwijnen en de huid weer glad trekt.

Niet iedereen heeft baat bij een botoxbehandeling tegen migraine of hoofdpijn en het resultaat is altijd tijdelijk, omdat botox na enkele maanden is uitgewerkt. Bij veel mensen vermindert botox de intensiteit en de frequentie van de klachten. Bij een zo ernstige aandoening als migraine, die vaak het hele leven negatief beïnvloedt, loont het de moeite om uit te proberen of botox verlichting kan geven. De daadwerkelijke behandeling duurt 15 tot 20 minuten en is vrijwel pijnloos te noemen.

U kunt bij uw huisarts en uw ziektekostenverzekering informeren of de botoxbehandeling wordt vergoed.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?