Bunny lines

Bunny lines zijn lijntjes veroorzaakt door de ‘neusspier’. Deze lijntjes vormen zich bij het optrekken van de neus. Bij sommige mensen zijn deze lijntjes aanwezig tijdens het lachen. Bij de een aanwezig bij een maximale lach en bij anderen al bij een milde (glim)lach.

Behandeling “bunny lines”

Wanneer iemand zich hier aan stoort kan met Botox de spier verantwoordelijk voor deze lijntjes worden behandeld en zo de lijntjes doen verzwakken of geheel doen verdwijnen. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Na het eerste gesprek en onderzoek wordt de strategie voor de behandeling gemaakt. Vervolgens neemt u plaats in de behandelstoel en wordt het te behandelen gebied ontsmet en van eventuele make up ontdaan. Er zal u gevraagd worden de neus op te trekken en maximaal te lachen zodat de juiste plaats van de injecties bepaald kan worden, daar waar de activiteit van de spier het grootst is. U kunt rekenen op 2 injecties. Een aan elke zijde van de neus.

Is de behandeling pijnlijk?

Een behandeling met Botox is vrijwel pijnloos. Er wordt geïnjecteerd met een fijne naald dus het ongemak zal minimaal zijn. Wanneer u dit wenst kunt u met een crème verdoofd worden. Soms kan het inspuiten van de Botox een branderige sensatie geven wat als onplezierig omschreven kan worden maar niet ondragelijk.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat de neus minder goed opgetrokken kan worden en daarmee de vorming van de lijntjes tegengaat. Het resultaat is zichtbaar na 10 dagen en na 6 weken optimaal. Het resultaat zal ongeveer 3-6 maanden aanhouden.