Gummy smile

Bij een ‘gummy smile’ is een groot deel van het tandvlees bij de boventanden zichtbaar bij het lachen. Gums is Engels voor tandvlees en het is dus een tandvlees-lach. De spieren verantwoordelijk voor het optrekken van de bovenlip, zijn iets te sterk waardoor bij een lach meer tandvlees zichtbaar is dan mogelijk wenselijk is.

Wat kun je eraan doen?

In het verleden werd een gummy smile met een operatieve ingreep verholpen. Dit betrof een grote operatie waarbij de bovenkaak naar boven werd verplaatst. Tegenwoordig kan het op eenvoudige wijze verholpen worden. Wanneer er Botox in de spieren verantwoordelijk voor het optrekken van de lip wordt aangebracht, zullen deze spieren de lip minder krachtig optrekken waardoor er minder van het tandvlees zichtbaar is tijdens het lachen. In tegenstelling tot een operatieve ingreep welke een blijvend resultaat geeft, zal de behandeling herhaald moeten worden nadat de Botox is uitgewerkt.

Is de behandeling pijnlijk?

Een behandeling met Botox is vrijwel pijnloos. Er wordt geïnjecteerd met een fijne naald dus het ongemak zal minimaal zijn. Wanneer u dit wenst kunt u met een crème verdoofd worden. Soms kan het inspuiten van de Botox een branderige sensatie geven wat als onplezierig omschreven kan worden maar niet ondragelijk.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat de gummy smile verdwijnt. Het tandvlees zal niet meer in de mate zichtbaar zijn zoals voorheen. Het resultaat is zichtbaar na 10 dagen en na 6 weken optimaal. Het resultaat zal ongeveer 3-6 maanden aanhouden.