Cosmetische ingrepen: Waar ligt de grens?

Een cosmetische ingreep kan het leven op een positieve manier drastisch veranderen. We weten al langer dat iemands zelfbeeld belangrijke consequenties heeft voor zijn welzijn en gezondheid. Vooral onder jongeren is de tendens naar het perfecte uiterlijk hoog. Jongeren die een negatief zelfbeeld hebben, zijn in de meeste gevallen geestelijk minder gezond. De negatieve gedachtes worden verder gevoed door de massamedia, waarin een onhaalbaar schoonheidsideaal centraal staat. De wens naar cosmetische ingrepen onder deze groep is dus stijgende. Maar hoe gaan cosmetisch artsen hiermee om en wat zegt de wet?

Culturele normen

De terechte vraag die nu wordt gesteld, is in hoeverre zijn cosmetische ingrepen een gevaar voor de samenleving? Omdat plastische chirurgie zonder medische noodzaak steeds meer sociaal geaccepteerd is, worden ook de culturele normen van normaal steeds breder. Voorbeelden van personen die zijn doorgeslagen in hun zoektocht naar perfectie zijn legio. Helaas dienen deze voorbeelden vaak ook als voorbeeld en ideaal voor jongeren.

Wetgeving minimumleeftijd cosmetische ingrepen

De minimumleeftijd voor een cosmetische ingreep zonder medische noodzaak is volgens de richtlijnen van de beroepsorganisaties voor cosmetisch artsen en plastisch chirurgen 18 jaar oud. Voor veel mensen zal deze regel als vanzelfsprekend worden beschouwd, het kinderlichaam is tenslotte nog in ontwikkeling en niet volledig volgroeid: om daarin te gaan snijden of spuiten klinkt ronduit schokkend. Helaas blijkt uit een uitzending van het programma Kassa, dat de helft van de klinieken in deze uitzending zich niet houden aan de wetgeving op dit gebied.

In de uitzending is te zien hoe een zestienjarige op consult gaat bij zes cosmetische klinieken, met de wens om haar lippen te vergroten. Eén van deze klinieken was de Amstelzijde kliniek, waarbij Drs. Hortoglu de enige was met een duidelijk standpunt, namelijk die van niet behandelen. Amstelzijde Kliniek heeft dus volgens de huidige wet- en regelgeving op de juiste manier gehandeld.

Ethiek

Maar in deze situatie komt ook een stukje ethiek om de hoek kijken. Het is volgens de wetgeving dus toegestaan om een persoon van achttien te behandelen, maar weet je op zo een leeftijd al écht wat je wilt? En is het lichaam volledig volgroeid? Drs. Hortoglu is van mening dat dit niet het geval is en behandeld daarom alleen personen vanaf 21 jaar oud.

Wat mooi is, mooi houden. En wat minder mooi is, verbeteren

Om terug te komen op de vraag eerder in deze blog: In hoeverre zijn cosmetische ingrepen een gevaar voor de samenleving? Zolang er duidelijk wetgeving is op het gebied van cosmetische ingrepen en zolang er klinieken zijn die de standaard kunnen zetten voor andere klinieken wanneer het gaat om de juiste manier van handelen, hoeft plastische chirurgie niet te worden gezien als gevaar. Cosmetische ingrepen kunnen dan worden gezien als een mogelijkheid om mensen een beter zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen te geven.