Nooit meer migraine door botox

MIGRAINE EN SPANNINGSHOOFDPIJN BEHANDELEN MET BOTOX

De behandeling van migraine met Botox is sinds enkele jaren in de Verenigde Staten en Groot Brittannië goedgekeurd. De exacte oorzaak van migraine is nog steeds niet duidelijk. Eén van de mogelijke uitlokkers van migraine is namelijk het onwillekeurig aanspannen van spieren, voornamelijk die van het aangezicht. Aangezien Botox een spierverslapper is, kan een behandeling hiermee uitkomst bieden.

WAT IS MIGRAINE?

Ongeveer 3.000.000 mensen in Nederland heeft last van migraine en behalve met hoofdpijn gaat migraine meestal ook gepaard met misselijkheid, braken, lichtflitsen, het niet kunnen verdragen van licht en geluid of andere verschijnselen. Deze hoofdpijnaan- vallen kunnen een enorme impact hebben op het dagelijks leven.

WAAROM BOTOX TEGEN MIGRAINE?

De laatste decennia zijn veel botuline behandelingen gedaan met een cosmetisch doel. Men ontdekte hierbij dat na een cosmetische Botox behandeling, veel migraine
patiënten minder of geen hoofdpijn klachten meer hadden. Deze ontdekking heeft ertoe geleid dat er onderzoek is gedaan naar de werking van botuline toxine type A op mi- graine. Er is nog geen duidelijkheid over het werkingsmechanisme van botuline toxine bij de behandeling van migraine. Dat het bij een grote groep migraine patiënten werkt is wel bewezen. Helaas is het niet werkzaam bij alle migraine klachten.

BIJ WELKE MIGRAINE- EN HOOFDPIJNKLACHTEN WERKT BOTOX NIET ZO GOED?

Botox werkt een stuk minder goed bij mensen die migraineklachten hebben die om- schreven worden als ‘exploderend’ (het gevoel dat het hoofd uit elkaar barst van bin- nenuit) hormoon gerelateerde hoofdpijn maar ook stekende pijn in de wangen of naast de ogen (tussen neus en ogen) is meestal niet goed te behandelen met Botox.

HELPT BOTOX METEEN?

Tijdens de behandeling worden meestal zowel de kant van het hoofd waar de klachten worden ervaren, als de andere kant geïnjecteerd met Botox. Soms wordt besloten om ook in de nek en de slapen te behandelen. Het effect van de behandeling treedt tot 10 dagen na de behandeling op. In de praktijk geeft 70-80% van de patiënten aan dat de klachten verminderd zijn. Zo zijn de aanvallen veel minder frequent en ook minder heftig, of ze hebben helemaal geen last van migraine meer.

IS HET GEBRUIK VAN BOTOX VEILIG?

De plek waar je de Botox injecteert is bij deze behandeling enorm belangrijk.
Het is bekent dat als je Botox op de verkeerde plek injecteert, de hoofdpijn kan verer- geren. Daarnaast speelt de dosis een belangrijke rol. De arts zal na de intake bepalen hoeveel er waar geïnjecteerd dient te worden. De Botox injecties in de
nek, schouders, frons en/of het voorhoofd zorgen ervoor dat de spanning in dat ge- bied, en hiermee dus ook de kans op migraine, wordt verminderd.

HOE LANG DUURT EEN BEHANDELING?

Een Botoxbehandeling duurt maximaal 15 minuten en is vrijwel niet pijnlijk. De effecten zijn na een paar dagen te merken en houden tot 4-6 maanden.

WORDT DE BEHANDELING VERGOED?

Voorlopig wordt de behandeling in Nederland niet vergoed door de ziektekosten verzekering. Het is raadzaam vooraf uw verzekeringsmaatschappij hierover te raad- plegen.

ZIJN ER BIJWERKINGEN?

De kans is aanwezig dat op de injectieplek een lichte zwelling of een kleine blauwe ontstaat. Deze verdwijnen na een paar dagen vanzelf weer.
Eén van de prettige bijwerkingen van deze behandeling is dat door het inspuiten in het voorhoofd, je minder lijnen ziet en je frisser oogt. Ondanks dat er geen grote hoeveel- heid Botox gebruikt wordt, zullen eventuele bestaande rimpels namelijk verminderen.