Schoonheid is een serieuze zaak

Dat bleek ook uit de toespraak van minister Edith Schippers, tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde. In haar toespraak benadrukte de minister dat cosmetische geneeskunde een mooi vak is waarmee mensen écht geholpen worden. Door een cosmetische ingreep voelen mensen zich lekkerder in hun vel en het zelfbeeld wordt op een positieve manier veranderd. Maar helaas zijn er ook nog steeds gevallen waarbij de ingreep verkeerd uitpakt. In veel gevallen gebeurt dit in het buitenland, maar ook in Nederland zijn de gevallen wel bekend.

Kwaliteitsslag cosmetische chirurgie

De minister pleit voor het opschonen van de sector van onbekwaamheid. De kwaliteit van professionals moet eenduidig en toetsbaar zijn, de behandelaar dient bevoegd en bekwaam te zijn. De consument moet breder worden ingelicht over de impact van een ingreep, over de risico’s én de gevolgen.

Niet alleen de minister ziet hier de ernst van in, ook de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde (NVCG) ziet erop toe dat de kwaliteit van de gehele sector wordt behouden en bewaakt. Daarbij biedt de NGCG objectieve informatie aan mensen die een cosmetische behandeling overwegen. Juist deze informatievoorziening is van essentieel belang voor de tevredenheid van de consument na de behandeling.

Erkende opleiding & toetsing

Op dit moment is er nog geen erkende opleiding voor cosmetisch artsen, in feite mag iedereen zich cosmetisch arts noemen. Er moet dus worden gewerkt aan een erkende opleiding. Daarnaast ontwikkelt de Nederlandse Stichting voor Esthetische Geneeskunde veldnormen, waardoor het werk van cosmetisch artsen beter toetsbaar is.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat de sector cosmetische geneeskunde een verdere professionalisering ondergaat, met als doel het versterken van de positie van mensen die een cosmetische ingreep overwegen. De kwaliteit en toezicht op klinieken gaat dus omhoog, echter ligt de verantwoordelijkheid ook deels bij uzelf. Laat u goed informeren en laat u behandelen door een kliniek die is aangesloten bij de NVCG.

Wilt u de volledige toespraak van minister Edith Schippers lezen? Klik dan hier.